Blog

Alexis Delevaux: Từ kinh doanh đến từ thiện, sự đa dạng trong hoạt động của ông

Ngày nay, việc kết hợp giữa thành công trong kinh doanh và đóng góp cho cộng đồng đã trở thành một xu hướng tích cực và ngày càng phổ biến. Alexis Delevaux là một cái tên nổi bật trong số đó, với những đóng góp đa dạng, từ thương trường cho tới những hoạt động từ thiện có ảnh hưởng mạnh mẽ đến cộng đồng. Bài viết này sẽ khám phá hành trình đầy cảm hứng của ông từ những [...]